Αρχεία, Aναρχία, Aρχαιολογία

Το ερώτημα της αρχής / Ελπίδα Καραμπά και Πάνος Κούρος Archive Public: Επιτελώντας Αρχεία. Τοπικές παρεμβάσεις /  Γιάννης Γρηγοριάδης και Γιάννης Ισιδώρου: Υποκειμενικές Ερμηνείες του Αστικού Φαινομένου, μια περιπλάνηση στις ιδιαιτερότητες, τις εντάσεις, τις ρήξεις του Αθηναικού και όχι μόνο, αστικού φαινομένου.


Η διαστροφή της κατάταξης

“σε κάποια κινέζικη εγκυκλοπαίδεια, διαβάζουμε οτι τα ζώα διαιρούνται σε: 
α) όσα ανήκουν στον Αυτοκράτορα 
β) στα ταριχευμένα 
γ) στα εξημερωμένα 
δ) στα χοιρίδια του γάλακτος 
ε) στις σειρήνες, 
στ) στα μυθικά, 
ζ) στους ελεύθερους σκύλους, 
η) σε όσα περιλαμβάνονται στην παρούσα ταξινόμηση, 
θ) σε όσα παραδέρνουν σαν παλαβά, 
ι) στα αναρίθμητα, 
κ) στα σχεδιασμένα με πολύ λεπτό χρωστήρα απο τρίχωμα καμήλας κτλ, 
λ) σε όσα μόλις έσπασαν το κανάτι, 
μ) σε όσα από μακρυά μοιάζουν με μύγες”.


ΑΝΑΦΟΡΑ
. M. Foucault, Οι Λέξεις και τα Πράγματα, μια Αρχαιολογία των Επιστημών του Ανθρώπου (εισαγωγή), Γνώση 2008 http://www.alamut.com/subj/artiface/language/johnWilkins.html / Διάλεξη της Nάντιας Καλαρά / Το ασταθές του ταξινομητικού μηχανισμού / Η διάλεξη στηρίζεται σε παραδείγματα έργων τέχνης τα οποία ασκoύν κριτική στην κατασκευή γνώσης και νοήματος. Μέσα από ταξινομητικούς μηχανισμούς όπου κρατάει κανείς την λογική της ταξινόμησης αλλά ανατρέπει την αρχή της συγκρότησής της, η προσπάθειά τους κατευθύνεται προς την επινόηση νέων μηχανισμών παρουσίασης και αρχειοθέτησης, σε μια σειρά μετά-αρχείων.
Marc Dion: Thames Dig 1999, Systema Metropolis 2007, etc
R. Wentworth: Questions of taste 1997/ C. Bott: One of Each 1993/ A. Hamilton: Between Taxonomy and Communion 1990

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Okwui Enwezor, Archive Fever: Uses of the Document in Contemporary Art2009 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
M. Foucault, Η αρχαιολογία της γνώσης, 1987
J. Derrida, H Εννοια του αρχείου, 1996
Giorgio Agamben. The Archaeology of Commandment, 2011 
Γ. Τζιρτζιλάκης, Συλλογή Πανικός1 Σημειώσειςkaput 04
Collecting Architecture: Collecting the Social. From Collecting to Collectivity
Yannis Hamilakis, The Nation and its Ruins: Antiquity, Archaeology, and National Imagination in Greece, 2009  
Rodney Harrison John Schofield, After Modernity Archaeological Approaches to the Contemporary Past, 2010

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΧΟΥ

Giorgio Agamben, The Kingdom and the Glory, For a Theological Genealogy of Economy and Government2007 (2o και 3ο κεφ.)

E. Levinas, Ολότητα και άπειρο, Δοκίμιο για την Εξωτερικότητα, μτφ Κωστής Παπαγιώργης, 2003
J. Derrida, Η γραφή και η διαφοράμτφ Κωστής Παπαγιώργης, 2003
G. Deleuze-F. Guattari (Ρίζωμα: A Thousand Plateaus. Trans. Brian Massumi. London, New York 2004, Félix Guattari,  Chaosophy New York 1995 κ.α.) 
Reiner Schürmann, Le Principe d'anarchie (1982), Broken Hegemonies και Heidegger on Being and Acting: From Principles to Anarchy (1990) και Alberto Martinengo, Introduction to Reiner Schürmann2008
Simon Critchley: The Anarchist Turn (διάλεξη)Anarchy:
 
ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

J. Derrida,  "Παραμονή, Αθήνα", στο φωτογραφικό λεύκωμα του Jean-Francois Bonhomme ,  "Demeures Athènes", στο Αθήνα. Στη σκιά της ΑκρόποληςÀ l’ombre de l’Acropole, Αθήνα 1996. 
Α. Αντονάς, Η Αθήνα και το κενό, 2008.  
Ph. Lacoue-Labarthe, "Ο Χαίλντερλιν και οι Ελληνες", στο  Friedrich Holderlin, Ελεγείες, Υμνοι και άλλα ποιήματα, μτφ Στέλλα Γ. Νικολούδη, Αθήνα, 1996.
Δ. Δημητριάδης, Εμείς και οι Ελληνες
R. Smithson, A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey, 1967 καιIncidents of the Mirror-Travel at the Yucatan, 1969 , στο Robert Smithson, The Collected Writings, ed. Jack Flam, 1996.
Ν.Καλαρά, Αναζητώντας τον R. Smithson
Craig Owens, "Photography en Abyme", στο Beyond Recognition: Representation, Power and Culture, 1992.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός 2012-2013  ΑΝΤΟΝΑΣ, ΚΑΛΑΡΑ, ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ

No comments: